Contact

This website is an initiative of and is published by

interAct foundation
Wilgenplein 14
2712 XW Zoetermeer
Telephone 079-3163674
Email i-act@xs4all.nl
Emailaddress for this site: info@cityofparamaribo.nl

Do you want to write us?


laat dit veld leeg

Colofon
Cityofparamaribo is an idea by Walther Tjon Pian Gi and was commissioned by interAct foundation.
Is was developed in cooperation with Johan Hazenbroek at Webkracht Rotterdam and uses the Exolog cms.
The font used is Verdana.
The background of the main menu shows a drawing by F.P.G. Arons from 1881. The background of the submenu is a photograph of the roof construction of the Roman Catholic church in Totness, Coronie district.

Webkracht: www.webkracht.nl

In four video's we use music by composer/musician Ronald Snijders from the album Meet the world (1998): Palmentuin - Kaskawi breeze, Gravenstraat - Universal Rainbow, Wagenwegstraat/Nassylaan - Prika, Gravenstraat 68 - Watrasey.
Ronald Snijders: www.ronaldsnijders.nl

Copyrights ©:
All pictures and video's on this site are by Walther Tjon Pian Gi, unless mentioned otherwise.
interAct foundation has in vain tried to find the rightful claimant of the copyright of some drawings and pictures used. If you are of the opinion to be able to claim rights, please contact us at the following address: info@cityofparamaribo.nl.

References:
All books are in Dutch.
J.L. Volders - Bouwkunst in Suriname, driehonderd jaren nationale architectuur. 
   Architecture in Suriname, threehundred years national architecture.
   Uitgeverij G. van Saane Hilversum, 1966.
J. Fontaine - Zeelandia, de geschiedenis van een fort. 
   Zeelandia, the history of a fortress.
   Walburg Pers, Zutphen, 1972.
C.L. Temminck Groll e.a. - De architectuur van Suriname 1667-1930. 
   Surinamese architecture 1667-1930.
   Walburg Pers, Zutphen, 1973.
J. Fontaine e.a. - Uit Suriname's historie, fragmenten uit een bewogen verleden.
    From Suriname's history, fragments from a moving past.
   Suralco. Walburg Pers, Zutphen, 1980.
F. Oudschans Dentz - Geschiedkundige aantekeningen over Suriname en Paramaribo. Overdrukken uit De West.
   Historical notes on Suriname and Paramaribo. Reprints from De West newspaper.
   Uitgegeven door D.G.A Findley
Drs. Y. Attema - Monumentengids van Paramaribo.
    Monument guide of Paramaribo.
   Walburg Pers, Zutphen, 1981.
J. Fontaine (samenstelling) - Onderweg van afhankelijkheid naar zelfstandigheid, 250 jaar Hernhutterzending in Suriname, 1735-1985.
    On route from dependence to independence, 250 years of Moravian missionary work in Suriname, 1735-1985.
   C. Kersten & Co, 1985.
Eeuwfeest kathedraal.
   Centennial celebrations Cathedral 
   Bisdom Paramaribo, 1985.
Diverse jaargangen Suralco Magazine.
   Several editions of Suralco Magazine.

Walther Tjon Pian Gi
Walther Tjon Pian Gi studied architecture and civil engineering at Delft Technical University (candidate 1974), studied modern dance in New York (1976/77) and Balinese dance and music on Bali (1981/82). Hij worked in Suriname for Interdesign engineers (1975/76), traveled, fotographed and worked a year and a half in South-East-Asia (1976/77). He was member of the first nucleus of  Dogtroep, the legendary Dutch theatregroup for site-specific theatre (1979-1986), was advisor to new theatermakers in his function as director of Scarabes Foundation (1988-97) and was secretary with the National Fund for the performing arts (1997-2001) were he was in charge of the cultural exchange between the Netherlands, the Dutch Antilles and Aruba. From 2001-2012 he was the financial manager of Mtnl Television. Nowadays he works as a freelancer.

interAct foundation
interAct foundation's mission is to enhance intercultural contact and understanding by means of activities in the field of arts and culture, in the broadest sense of the word.

 Disclaimer
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
   - de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
   - de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
   - gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
   - u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
   - de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
   - schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Disclaimer © mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

This website is an initiative of and is published by

interAct foundation
Wilgenplein 14
2712 XW Zoetermeer
Telephone 079-3163674
Email i-act@xs4all.nl
Emailaddress for this site: info@cityofparamaribo.nl

Do you want to write us?


laat dit veld leeg

Colofon
Cityofparamaribo is an idea by Walther Tjon Pian Gi and was commissioned by interAct foundation.
Is was developed in cooperation with Johan Hazenbroek at Webkracht Rotterdam and uses the Exolog cms.
The font used is Verdana.
The background of the main menu shows a drawing by F.P.G. Arons from 1881. The background of the submenu is a photograph of the roof construction of the Roman Catholic church in Totness, Coronie district.

Webkracht: www.webkracht.nl

In four video's we use music by composer/musician Ronald Snijders from the album Meet the world (1998): Palmentuin - Kaskawi breeze, Gravenstraat - Universal Rainbow, Wagenwegstraat/Nassylaan - Prika, Gravenstraat 68 - Watrasey.
Ronald Snijders: www.ronaldsnijders.nl

Copyrights ©:
All pictures and video's on this site are by Walther Tjon Pian Gi, unless mentioned otherwise.
interAct foundation has in vain tried to find the rightful claimant of the copyright of some drawings and pictures used. If you are of the opinion to be able to claim rights, please contact us at the following address: info@cityofparamaribo.nl.

References:
All books are in Dutch.
J.L. Volders - Bouwkunst in Suriname, driehonderd jaren nationale architectuur. 
   Architecture in Suriname, threehundred years national architecture.
   Uitgeverij G. van Saane Hilversum, 1966.
J. Fontaine - Zeelandia, de geschiedenis van een fort. 
   Zeelandia, the history of a fortress.
   Walburg Pers, Zutphen, 1972.
C.L. Temminck Groll e.a. - De architectuur van Suriname 1667-1930. 
   Surinamese architecture 1667-1930.
   Walburg Pers, Zutphen, 1973.
J. Fontaine e.a. - Uit Suriname's historie, fragmenten uit een bewogen verleden.
    From Suriname's history, fragments from a moving past.
   Suralco. Walburg Pers, Zutphen, 1980.
F. Oudschans Dentz - Geschiedkundige aantekeningen over Suriname en Paramaribo. Overdrukken uit De West.
   Historical notes on Suriname and Paramaribo. Reprints from De West newspaper.
   Uitgegeven door D.G.A Findley
Drs. Y. Attema - Monumentengids van Paramaribo.
    Monument guide of Paramaribo.
   Walburg Pers, Zutphen, 1981.
J. Fontaine (samenstelling) - Onderweg van afhankelijkheid naar zelfstandigheid, 250 jaar Hernhutterzending in Suriname, 1735-1985.
    On route from dependence to independence, 250 years of Moravian missionary work in Suriname, 1735-1985.
   C. Kersten & Co, 1985.
Eeuwfeest kathedraal.
   Centennial celebrations Cathedral 
   Bisdom Paramaribo, 1985.
Diverse jaargangen Suralco Magazine.
   Several editions of Suralco Magazine.

Walther Tjon Pian Gi
Walther Tjon Pian Gi studied architecture and civil engineering at Delft Technical University (candidate 1974), studied modern dance in New York (1976/77) and Balinese dance and music on Bali (1981/82). Hij worked in Suriname for Interdesign engineers (1975/76), traveled, fotographed and worked a year and a half in South-East-Asia (1976/77). He was member of the first nucleus of  Dogtroep, the legendary Dutch theatregroup for site-specific theatre (1979-1986), was advisor to new theatermakers in his function as director of Scarabes Foundation (1988-97) and was secretary with the National Fund for the performing arts (1997-2001) were he was in charge of the cultural exchange between the Netherlands, the Dutch Antilles and Aruba. From 2001-2012 he was the financial manager of Mtnl Television. Nowadays he works as a freelancer.

interAct foundation
interAct foundation's mission is to enhance intercultural contact and understanding by means of activities in the field of arts and culture, in the broadest sense of the word.

 Disclaimer
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
   - de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
   - de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
   - gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
   - u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
   - de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
   - schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Disclaimer © mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

 forum
 %%BOARD_NAME%%

Onderwerp Afzender Reacties Laatste
%%MSG_TITLE_SHORT%% %%MSG_USER_NAME_SHORT%% %%MSG_REPLIES%%   05-03-2021 10:22
Geen berichten gevonden
Pagina's: %%NAV_PAGENR%% %%NAV_PAGENR%%
 forum
 %%BOARD_NAME%%
 %%THREAD_TITLE%%

Auteur Onderwerp
%%MSG_USER_NAME_SHORT%% %%MSG_USER_NAME_SHORT%% %%MSG_USER_NAME_SHORT%% Geplaatst op 05-03-2021 10:22

%%MSG_TEXT%%

%%MSG_USER_HOST%%
Pagina's: %%NAV_PAGENR%% %%NAV_PAGENR%%


Plaats nieuw onderwerp

Plaats reactie


Naam*
Email
Website
Onderwerp*
Bericht*
 
maak dit veld leeg
Let op velden met een * zijn verplicht
-->
copyright © 2021 | add to favorites | disclaimer | Laatste update: 08/09/2014 20:57